«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Velkommen til Pinsekirken Kolbotns hjemmeside!


Kalender

sø. 24 mars
Kl. 11:00 Felles gudstjeneste i Kolben

Denne søndagen er vi med på felles gudstjenesten i Kolben. Oppstart kl 11:00.

Vel møtt!

on. 27 mars
Kl. 19:00 Bønnesamling

Velkommen til bønnesamling.

fr. 29 mars
Kl. 18:00 FRIDAY

sø. 31 mars
Kl. 11:00 Gudstjeneste

Velkommen til søndagens gudstjeneste.
Marie Kubwayo taler.

ti. 2 april
Kl. 11:00 Søstermisjonen