«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Velkommen til Pinsekirken Kolbotns hjemmeside!


Kalender

sø. 30 juni
Kl. 11:00 Gudstjeneste

Inger Flatland taler

on. 10 juli
Kl. 19:00 Sommerkafe

on. 17 juli
Kl. 19:00 Sommerkafe

on. 24 juli
Kl. 19:00 Sommerkafe

on. 31 juli
Kl. 19:00 Sommerkafe

sø. 11 aug.
Kl. 11:00 Gudstjeneste

Inger Flatland taler

sø. 18 aug.
Kl. 11:00 Gudstjeneste

Tale av Marie Kubwayo

on. 21 aug.
Kl. 19:00 Bønnesamling

fr. 23 aug.
Kl. 18:00 FRIDAY

fr. 23 aug.
Kl. 20:00 Bønnekveld

sø. 25 aug.
Kl. 11:00 Gudstjeneste

on. 28 aug.
Kl. 19:00 Menighetsmøte

Møte for Pinsekirkens medlemmer og medarbeidere med samtale om status og veien videre