Søndagsskole under gudstjenesten på søndager

På søndagsskolen får barna del i faste innslag som bønn, sang, lek og undervisning på deres nivå

Friday hver fredag kl. 18.00

Klubb for 9-13-åringer. Kule aktiviteter, andakt, samtale og kiosk. Samarbeid med Jesus Church.