GUDSTJENESTE

Hver søndag kl. 11.00 er du velkommen til pinsekirken.
Våre gudstjenester er åpne for alle.

Vi har nattverd en gang pr måned og barnevakt for barna under talen.