ALPHASØNDAGER VÅR 22

Vi introduserer Alpha på nytt i Pinsekirken og inviterer derfor alle som ønsker det til 11 søndager + en weekend/lørdag denne våren.

Alpha er et unikt verktøy for å formidle den kristne tro.