SØNDAGER

Hver søndag inviterer vi hele familien til Pinsekirken.

De yngste har vi for tiden barnevakt for på søndager.
Her kan de f.eks. leke, høre korte andakter, se på film.  Det varierer litt fra søndag til søndag.

De barna som er for store for opplegget her er veldig velkommen til å hjelpe til med barna- på den måten får alle noe meningsfullt å gjøre under gudstjenestetiden i Pinsekirken.

Av og til vil vi ha familiefokus for hele familien på søndager og noen ganger inviterer vi til Barnefester på en lørdag

TORSDAGER
– PK UNG TWEENS

Fra og med høsten 2022 inviterer vi alle fra 9 år og oppover til PK ung Tweens.

De unge i PK har sin egen samling etter et felles måltid i kafeen. 

Først spiser vi kvelds med alle Alphadeltagerne, så har vi egen samling med diverse innhold for denne aldersgruppen.
Vi snakker sammen, noen ganger ser vi film,  spiser popcorn, av og til bowler vi! 

Utover dette vil vi av og til invitere til filmkvelder og annet som Tweens er med på å bestemme!

Er du ung i Nordre Follo er du hjertelig velkommen.

Best oppdatert info får du ved å følge oss på Facebook og Instagram – Pinsekirken Kolbotn