Tirsdag er bønnedag i PK.

Hver tirsdag samles vi til Bønn i Pinsekirken.

Tirsdag i Partallsuker – kl. 1100 -1200

Tirsdag i Oddetallsuker – kl. 1800 -1900

I tillegg ber vi en halv time hver søndag før gudstjenesten.  Der er alle velkommen til å delta.
Søndag kl. 1015-1045 før gudstjenesten

Du er hjertelig velkommen!