Misjon

  • Oddvar Haugen er PK’s kontaktperson mot Pinse Misjon, og han er menighetens representant i Landutvalget for Belarus (LUBE).
  • PK støtter to pastorer/søstermenigheter i Belarus, Aleksandr Tsaprilov i Bogushevsk og Roman Makarevich i Kholopenichi. Politisk uro og krig har gjort det vanskelig å opprettholde støtten, men takket være gode kontakter har vi likevel klart det til nå.
  • PK er medlem og deltar i innsatsen som «Fair Share Norway» gjør for å sende nødhjelp til Øst-Europa.
  • Pinse Misjons ulike landutvalg for Øst-Europa utgir bladet «Lys i øst», og i redaksjonen representerer Oddvar LU for Belarus.
  • Søstermisjon samles hver måned og samtaler om misjon og hvilke prosjekter det er aktuelt å støtte. Leder for Søstermisjonen er Gro Andresen.