1. tirsdag hver måned

samles alle jenter og kvinner som har anledning på dagtid, til fellesskap, andakt og misjonsengasjement i Pinsekirkens kafé.